ROM portaal


Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht ROM start- en eindmetingen af te nemen voor zowel basis GGZ als specialistische GGZ trajecten. Deze metingen moeten in electronische vorm aangeleverd worden aan SBG.

Testbeter levert een ROM portaal, speciaal bedoeld voor vrijgevestigde zorgverleners en kleine psychologie praktijken die nog geen of weinig ervaring hebben met automatisering, maar nu worden gedwongen mee te doen. Het Testbeter ROM portaal probeert de inspanning en de kosten voor de zorgverlener zo laag mogelijk te houden, terwijl wel aan de eisen van SBG wordt voldaan.

De organisatie SVR beheert de centrale infrastructuur voor aanlevering van ROM metingen. Testbeter is aangesloten bij SVR, als leverancier van ROM metingen en EPD informatie. Via het Testbeter ROM portaal kunnen zorgverleneres ROM start- en eindmetigen klaarzetten voor hun cliënten. De cliënten krijgen automatisch een email bericht, en kunnen de ROM meting invullen op het ROM portaal. De ROM metingen worden automatisch elke maand aangeleverd aan SBG, daar heeft de zorgverlener verder geen omkijken naar.

Naast ROM metingen moeten zorgverleners vanaf 1 januari 2017 ook EPD informatie aanleveren aan SBG. Deze informatie bestaat uit cliënt informatie, gegevens over zorgtrajecten en gegevens over DBC trajecten. Via het Testbeter ROM portaal kan ook de EPD informatie aangeleverd worden aan SBG. U hoeft verder niet te investeren in een duur EPD software pakket, alle data die verplicht is voor SBG zit in het ROM portaal. Heeft u al een EPD leverancier, dan kunt u er ook voor kiezen de EPD informatie apart aan te leveren via die leverancier. De Testbeter ROM aanlevering worden dan door SVR gekoppeld met de EPD aanlevering via het BSN nummer van de cliënt.